SKAKO VIBRATION
SKAKO VIBRATION vibruojantys įrenginiai šiandien naudojami praktiškai visose pramonės šakose. Jais galima tiekti žaliavą į akmenų skaldyklose esančius trupintuvus ir malūnus, iškrauti geležinkelio vagonus, plieno liejyklose ir cheminėse gamyklose tiekti rūdą ir mineralus.